Tenkodogo, Burkina Faso

Freitag, 24. November 2017